Członek Rady Doradczej Archiwum Osiatyńskiego, Marshall Memorial, Marcin Król, absolwent Recharging Advocacy Rights in Europe. Prawnik specjalizujący się w wolności informacji, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i technologiach wpływających na demokrację. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie relacji między administracją publiczną a obywatelami. Jest autorem publikacji na temat wolności informacji, technologii, administracji publicznej, korupcji i partycypacji publicznej. Został uznany za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2020 roku.