Dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, zajmuje się badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwojem sztucznej inteligencji. Naukowo pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk. Jest współzałożycielem i Członkiem Zarządu w firmie Sotrender tworzącej narzędzia analityczne i rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego dla marketingu w mediach społecznościowych. Od 2014 roku animuje społeczność osób zajmujących się pracą z danymi i uczeniem maszynowym –organizuje meetupy Data Science Warsaw i kieruje Radą Programową konferencji Data Science Summit. Jako ekspert wielokrotnie doradzał jednostkom administracji rządowej i samorządowej, kierował przygotowywaniem kilkunastu opracowań analitycznych i ekspertyz.