politolożka, związana naukowo z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Komentatorka wydarzeń politycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kampaniach wyborczych oraz komercyjnym public relations. Wykładowczyni International Public Affairs Academy. Autorka Podcast460. Od ponad piętnastu lat bada partie polityczne, sposób ich funkcjonowania i komunikowania ze społeczeństwem i mediami. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii związanych z działaniem partii, komunikowaniem politycznym, relacjami mediów i polityki oraz reputacją polityczną, a także kwestiami dyskursu medialnego. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach. Współautorka monografii Partie polityczne w dobie kryzysu zaufania społecznego. Perspektywa komunikacyjna (2022).