Ukończyła studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2000), tam też uzyskała stopień doktora (2003).

Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej. Członkini Rady Ośrodka Studiów Wschodnich. Redaktor naczelna The Copernicus Journal of Political Science. Kieruje sekcją stosunków międzynarodowych w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych.

Komentator spraw międzynarodowych w polskich mediach. Moderator cyklu debat „na Koszykowej” o współczesnej Rosji przy współudziale Fundacji Pułaskiego.