Odpowiada za przygotowanie i wdrażanie strategii public affairs w Polsce oraz Czechach i na Słowacji. Z ramienia Mastercard współkierował pracami strumienia płatności bezgotówkowych w ramach rządowego projektu „Od Papierowej do Cyfrowej Polski”, powołanego z myślą o cyfryzacji procesów i przepływów finansowych w administracji oraz sektorze prywatnym. Był również współodpowiedzialny za opracowanie koncepcji oraz uruchomienie Fundacji Polska Bezgotówkowa oraz podobnych projektów w innych krajach europejskich. W przeszłości inicjował powstanie fundacji Startup Poland – pierwszej organizacji pozarządowej będącej głosem sektora startupów w Polsce, którą wspierał na etapie tworzenia pierwszej deklaracji programowej, rejestracji fundacji, budowy strategii komunikacji oraz rekrutacji zespołu, zasiadając również w radzie programowej fundacji. Obecnie z ramienia Mastercard koordynuje inicjatywę Future Finance Poland, mającą na celu awans Warszawy w globalnym rankingu centrów finansowych (GFCI).